YAZILIM.

Yazılım, dijital dünyanın hücresidir.

323-Web Yazılım

Web Yazılım

PHP, JS, HTML ve CSS yazılım dilleriyle web tabanlı oluşmuş yazılımların ya da web sitelerinin üretilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve aktarılması alanlarında hizmet vermekteyiz.

323-Mobil Yazılım

Mobil Yazılım

Swift, Kotlin ve Flutter yazılım dilleriyle mobil uygulama ve araçlarının, üretilmesi, düzenlenmesi, geliştirilmesi, uygulama mağazalarına bağlantıları ve güvenliği alanlarında hizmet vermekteyiz.

323-Mobil Yazılım
323-Kapalı Sistem Yazılım

Kapalı Sistem Yazılım

Firmanın ihtiyaçları ve gizlilik esasları doğrultusunda, hem web hem de mobil yazılım dilleriyle tamamiyle ya da kısmen bulut sistemlerde çalışabilen,
CRM, Veri işleme ve analiz, Firma denetleme ve olası firma fikrine uygun şekilde geliştirilecek yazılımlar üretme ve geliştirme hizmeti vermekteyiz.